ADVOKATFIRMA JERRY OSBAK

Vi hjælper også dig som erhvervskunde

For os er det vigtigt at du som erhvervskunde kan få et trygt og overskueligt samarbejde med os som advokater, hvadenten det drejer sig om ejendomme, erstatningsret, funktionærsager, arbejdsret, generationsskifte, kontrakter, virksomhed og stiftelse heraf.

Hos Advokatfirmaet Jerry Osbak værdsætter vi ærlighed, ordholdenhed og hurtighed, og vi bestræber os på at definere klare, forståelige aftaler og at overholde tidsfrister. Tillidsforholdet mellem advokat og klient er en grundbetingelse for, at vi kan udføre vores opgaver. I alle relationer overholder vi aftaler og udviser præcision med både arbejdet og tidsfrister. Når en klient kommer til os, vurderer vi den enkelte sag i samråd med klienten, før vi påtager os opgaven.

Advokat Jerry Osbak har næsten 50 års juridisk erfaring.

Vi er alle aktive inden for en række juridiske områder og holder os opdateret via kurser og foredrag.

Lad os tage et uforpligtende møde og se hvad vi kan gøre for dig og din sag.

Kontakt os allerede i dag og book et gratis møde og se om vi kan hjælpe dig.

Kompetencer

Administration af ejerforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme

Advokatfirmaet Jerry Osbak administrerer en række ejerforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme med bolig- og erhvervslejemål.

Vi varetager følgende opgaver i forbindelse med administration af ejendomme:

 • Budget og regnskab
 • Drift og vedligeholdelse

Rådgivning i forbindelse med ændring af vedtægter, løsning af tvister i forbindelse med drift af ejendommen m.v. Real estate, Single family houses, freehold flats, holiday homes and housing cooperatives.


 

Erstatningsret

Advokatfirmaet Jerry Osbak rådgiver virksomheder i erstatningsretlige forhold. Erstatningsret er et omfattende og kompliceret område, som kræver kompetent og grundig advokatbistand. Vi har mange års juridisk erfaring indenfor området, og advokat Jerry Osbak har undervist i erstatningsret ved Københavns Universitet.

Rådgivning indenfor erstatningsretten omfatter blandt andet:

 • Patienterstatningssager
 • Produktansvarsskader
 • Bestyrelsesansvarsskader
 • Forebyggelse af erstatningsansvar
 • Forhandling om placering af ansvar og erstatningskrav
 • Førelse af retssager

 

Funktionærsager, arbejds- og ansættelsesret

Inden for området arbejds- og ansættelsesret yder Advokatfirmaet Jerry Osbak rådgivning i forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Ofte drejer det sig om spørgsmål vedrørende forhandling og udfærdigelse af ansættelseskontrakter, fratrædelsesaftaler, afskedigelser og/eller arbejdsrelaterede konflikter.

Vi bistår private og virksomheder med rådgivning, forhandling og retssager indenfor områderne:

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Afskedigelse og opsigelse
 • Udarbejdelse af fratrædelsesaftaler
 • Generel funktionærret
 • Ansættelse og afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse
 • Ansættelsesretlige tvister og førelse af retssager

 

Generationsskifte

Ved generationsskifte er der en række juridiske forhold, som skal tages i betragtning. Advokatfirmaet Jerry Osbak bistår i forbindelse med generationsskifte med tilrettelæggelse og grundig planlægning af forretningsmæssige og private aspekter for at sikre en fortsat vækst i virksomheden efter generationsskiftet. De juridiske områder i forbindelse med generationsskifte vedrører blandt andet skatter og afgifter, kontraktudfærdigelse, arv og finansiering.


Kontraktforhandling og kontraktudfærdigelse

Advokatfirmaet Jerry Osbak rådgiver i forhandling og udfærdigelse af kontrakter. Advokat Jerry Osbak har undervist i aftaleret på Københavns Universitet i en årrække.

Vi bistår med udfærdigelse, forhandling og indgåelse af kontrakter indenfor en lang række juridiske områder. De forskellige kontrakttyper er omtalt under de enkelte fagområder.


 

Køb og salg af ejendomme

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder juridisk og økonomisk rådgivning ved køb og salg af erhvervsejendomme og bistår med udfærdigelse og forhandling af kontrakter. I forbindelse med køb og salg af forskellige former for fast ejendom er der en række komplicerede forhold og problemstillinger, som man skal være opmærksom på. Ved udfærdigelse af kontrakter om køb eller salg af en ejendom vurderer vi de juridiske, økonomiske og forretningsmæssige aspekter med henblik på optimal økonomisk gevinst på et klart aftalegrundlag.

Vi kan blandt andet bidrage med:

 • Gennemgang af alle ejendommens dokumenter
 • Rådgivning og forhandling af købsaftalen
 • Udarbejdelse af alle dokumenter, herunder skøde
 • Rådgivning om fortrydelsesret og advokatforbehold
 • Rådgivning om finansiering og forsikring
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Rådgivning i andre relevante forhold ved køb af fast ejendom,

f.eks. formue og arveforhold, samejeoverenskomst, ægtepagt og testamente.

 • Førelse af retssag ved mangelsager

 

Køb og salg af forretning og virksomhed

Advokatfirmaet Jerry Osbak rådgiver i køb og salg af virksomhed, herunder gennemgang af de finansielle forhold samt forhandling og udfærdigelse af kontrakter.

Ved overdragelse af virksomhed indgår flere forskellige retlige områder, herunder:

 • Udarbejdelse af overdragelseskontrakt
 • Gennemgang af virksomhedens kontrakter og muligheder for overtagelse af disse
 • Immaterielle rettigheder
 • Håndtering af forhold til offentlige myndigheder
 • Ansættelsesforhold og afskedigelse, se også funktionærsager

(link:http://osbak.norvida.dk/kompetencer/erhverv/funktionaersager-arbejds-og-ansaettelsesret/)